Źródlisko Siwej Doliny

Przez Siwą Dolinę przepływa strumień, który ma bardzo ciekawe źródlisko, nazwiemy je pulsującym piaskiem, jak do tej pory pokazaliśmy źródła Raty, które w podobny sposób wypływają, spod ziemi wyrzucając piasek…