Krągły i Długi Goraj – fotogaleria

Długi Goraj jest najwyższym wzniesieniem w polskiej części Roztocza, osiąga 391,5 m.n.p.m. Położony jest w województwie podkarpackim. Błędne zapisy w literaturze uznają iż to Wielki Dział jest najwyższy, my promujemy prawidłową teorię. Wielki Dział ma 390,5 m.n.p.m., tak więc Długi Goraj jest najwyższy.

Krągły Goraj, nieco niższy niż „sąsiad” Długi, 388,7 m.n.p.m., czyli prawie 3 m różnicy wysokości. Położony jest w województwie lubelskim. Obok Gorajów w tzw. „siodle” znajduje się droga leśna dzieląca województwa. Zarówno przy Krągłym jak i Długim Goraju usytuowane są bunkry linii Mołotowa. Na Krągłym Goraju w latach 60-tych stała drewniana wieża obserwacyjna, która zawaliła się pod ciężarem śniegu. Swoją drogą bardzo piękny widok musiał z niej być…