Niezwykły lwowski krzyż w Werchracie

W Werchracie, w północno-zachodnim rogu placu cerkiewnego (obecnie kościół), znajdziemy niezwykły nagrobek z czerwonego piaskowca. Pochowany został tam zasłużony dla werchrackiej parafii greckokatolickiej ksiądz Eugeniusz Chomiński (30.03.1867 – 04.07.1939). Jego synem był wybitny muzykolog Józef Michał Chomiński.

Jednak w tym przypadku nie interesuje nas biografia osoby, ale sam nagrobek. Wykonany został we Lwowie w pracowni T. Iwanowicza (sygnatura po lewej na dole podstawy). Zapewne chodzi o pochodzącego z Tarnopola Tadeusza Iwanowicza, majstra kamieniarskiego, który uzyskał 1912/13 świadectwo uzdolnienia do samoistnego prowadzenia pracowni kamieniarskiej w Szkole Przemysłowej we Lwowie. Pokazuje to, że rodzina była na tyle zamożna, że mogła sobie pozwolić na zakup nagrobka wykonanego w miejskiej pracowni kamieniarskiej z lepszego surowca niż wapień. Większość ludzi w tym regionie zamawiała nagrobki w wiejskich pracowniach kamieniarskich w Starym Bruśnie.

W krzyż wmontowany jest ciekawy medalion z głową Chrystusa, który także jest sygnowany. Wykonany został w odlewni J. Jagniewskiego we Lwowie.

Jan Jagniewski był artystą metaloplastykiem, miał warsztat grawerski i odlewnię, zlokalizowane były na ulicy Janowskiej 49 we Lwowie. Tam też był jego parterowy dom. W jego rodzinie żywe były tradycje niepodległościowe, brał udział w obronie Lwowa w 1918 roku, za co odznaczony został Krzyżem Obrony Lwowa nr 403. Jego córką była Kazimiera Jagniewska, wybitna działaczka harcerska. Jan Jagniewski zmarł w 1938 roku i pochowany jest na cmentarzu Janowskim. Źródło info o Jagniewskich TUTAJ

Rzeźb, czy nagrobków z warsztatów lwowskich jest sporo na Roztoczu, tylko mało które są sygnowane, dlatego takie nagrobki warto opisywać i przede wszystkim chronić. Sygnowanych medalionów jest bardzo mało i także mało kto zwraca na nie uwagę. Tymczasem kryją się za nimi ciekawe historie.

Artefakty te są takim lwowskim „smaczkiem” w tej części Roztocza. Sama inskrypcja nagrobna wykonana jest cyrylicą, sygnatury po polsku.