Jesień na Roztoczu

Kierniczki na jesień – tam gdzie sosna gryzie się z bukiem!

Niedziela upłynęła nam dość ciekawie. Skuszeni niebieskim niebem wyruszyliśmy na połów wrażeń jesiennych krajobrazów, padło na okolice Polanki Horynieckiej. Deutschbach (źródłowa nazwa Polanki, założona przez nienieckich osadników) jest jedną z najpiękniej położonych miejscowości na Roztoczu. Otoczona niegdyś przez liczne wioski, istniejące do dziś Brusno Nowe, i już nieistniejące Brusno Stare, Chmiele (z których pochodził najsławniejszy bruśnieński rzeźbiarz Grzegorz Kuźniewicz) teraz są zarośnięte lasami, niejednokrotnie sadzonymi przez uczniów pobliskich szkół podstawowych dziesiątki lat temu…

Dziś możemy podziwiać całkowicie zarośnięty lasami teren. Idziemy w okolice byłego młyna w Starym Bruśnie i tam znajdujemy się nagle w lesie leszczynowym! W pobliskim wąwozie płynie Brusienka gdzie swoją obecność zaznaczyły bobry, o tym jeszcze będzie możliwość napisać.

Idąc Brusienką natrafimy na różnorodny drzewostan, od zasadzonego przez Lasy Państwowe, sosny, świerki, modrzewie, dziko rosnące brzozy, dęby, buki, i pozostałość po cywilizacji bruśnieńskiej: wspominane lasy leszczynowe, czereśnie, zdziczałe jabłonie, grusze, do tego klony, różnorodne krzaki, owocowe i ozdobne, kwieciwo, i pojedyncze okazy zabytków, jak rumowiska po wsiach i cerkwisko z dużym cmentarzem na Bruśnie Starym.

Czytając taki opis nie sposób wyobrazić sobie jakie kolory może mieć las w takich okolicach! Okolice opisywane są pagórzyste, wszędzie garby, jakieś wzniesienia, wystarczy stanąć w odpowiednim miejscu, by podziwiać ogromne kolorowe jesienne panoramy, kolorystyka przepiękna.